Previous
Next

Thông Tin Thanh Toán

Hệ thống ngân hàng

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank

Chi nhánh: CN Hòa Hưng – Hồ Chí Minh
Số tài khoản: 19035576430018
Chủ tài khoản: HUYNH MINH HIEU

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank

Chi nhánh: CN Kỳ Đồng – Hồ Chí Minh
Số tài khoản: 0721000600125
Chủ tài khoản: HUYNH MINH HIEU

ASIA COMMERCIAL BANK
Swiftcode: ASCBVNVX

Chi nhánh: CN Ông Ích Khiêm – Hồ Chí Minh
Số tài khoản: 275314467
Chủ tài khoản: HUYNH MINH HIEU

Ngân Hàng Quân Đội - MB

Chi nhánh: Hồ Chí Minh
Số tài khoản: 0796789553
Chủ tài khoản: NGUYEN THI ANH THU

Hệ thống ví điện tử

Ví MOMO

Số tài khoản: 0913080201
Chủ tài khoản: HUYNH MINH HIEU

Ví Zalo Pay

Số tài khoản: 0913080201
Chủ tài khoản: HUYNH MINH HIEU

z4386375011039_d64167e23ec1004858a3bbbaaeb145d8